Nevíte si rady? Kontaktujte nás na 605 541 746 nebo prostřednictvím formuláře, rádi vám poradíme s výběrem.

Návod na pokládku kamenné mozaiky - svislá plocha, polyuretan

Natahujte pouze na jedno zrno.

Přibližná vydatnost m² /12,5 - 25 kg kameniva:

frakce 0,7 - 1,8 1 - 4 1 - 8 3 - 5 3 - 8 4 - 8
kamenivo 12,5 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
pojivo 2 kg 2 kg
2 kg
2 kg
2 kg
2 kg
vydatnost 3,5 m²  3,5 m² 3,5 m² 3 m² 2,6 m² 2,6 m²

Poměr záměsi:

2,0 kg směsi - 25 kg kameniva          A – 1,3 kg B – 0,7 kg

0,4 kg směsi – 5 kg kameniva.         A – 0,28 kg B – 0,12 kg

Upozornění:

 • Materiál zpracujte do 15 min od smíchání obou složek.
 • Při natahování si materiál rozdělte na menší části.

Příprava podkladu: 

 • Odstraňte všechny nesoudržné části, podklad musí být suchý, soudržný, zbaven prachu a mastnoty.
 • Podklad musí být vyrovnaný a soudržný, pokud není použijte lepidlo a perlinku.
 • Vždy nanášíme systémovým polyuretanový přechodový můstek.
 • Venkovní stěny nemusí být izolovány.

Potřebné nářadí: 

 • Zednická lžíce, velký kbelík, rovné nerezové hladítko, míchadlo s regulací otáček.

Přechodový můstek:

 • Do kyblíku přelejeme složku A a B, důkladně promícháme při cca 300 ot/min.
 • Při opětovném míchání po odstátí hrozí exotermická reakce (tzv. Zavaří se v míchací nádobě).
 • Aplikujeme nerezovým hladítkem ve vazné vrstvě.
 • Nanášejte v doporučené spotřebě cca 1 kg/m² .
 • Přechodovou vrstvu doporučujeme nechat 3-5 min. zavadnout a poté aplikovat kamenivo.

Aplikace:

 • Nanášejte ocelovým hladítkem do vazné vrstvy v síle použité frakce.
 • Aplikaci provádějte v rozmezí teplot od 15-25 C°.
 • Při teplotách pod 13 C° zvyšuje viskozitu – houstne.
 • Při teplotách nad 27 °C a méně než 13 °C již aplikaci nedoporučujeme.
 • Neaplikujte za hrozícího deště, plocha až do vytvrdnutí nesmí zmoknout.
 • Po dobu tvrdnutí cca 24 hod. při 20 °C plocha nesmí zmoknout, ani na ni nesmí padnout rosa.

Údržba nářadí:

 • Pracovní nářadí po aplikaci řádně omyjte acetonem.

Nejčastější chyby při aplikaci, které jsou v rozporu s návodem k použití a které vedou ke znehodnocení kamenné mozaiky:

 • Aplikování příliš silné vrstvy, silnější než na 1-2 zrna. Toto vede k odpadnutí nebo prověšení kamenného koberce ze zdi.
 • Pytle s kamenivem se dodávají sušené a nesmějí přijít do styku s vodou, zvlhlé kamenivo neaplikujte.
 • Pokud koberec během tvrdnutí zvlhne, padne rosa nebo snad zmokne, pojivo zbělá, místo aby bylo průhledné. Potom pojivo není pevné a drolí se.
 • Pojivo tvrdne min. 24 hod při 20 °C, se snižující teplotou se doba prodlužuje.
 • V jarních a podzimních měsících s noční teplotou pod 13 C° aplikaci nedoporučujeme.
 • Aplikovat koberec při vyšší teplotě než 25 °C, má za následek zřídnutí pojiva. To následně stéká dolů a na kamínkách zůstává slabá vrstva. Při teplotách nad 27 °C aplikaci nedoporučujeme.
 • Nemíchejte složky A+B klacíkem nebo vařečkou, vždy použijte elektrické míchadlo.
 • Pokud mícháme najednou složky A+B+KAMENIVO, jedná se o hrubé porušení technologického postupu. Pojivo se nepromíchá a nedojde k natužení. Na koberci se po čase vytvoří tmavé fleky, které lepí a jsou měkké. Při zmoknutí zbělá a drolí se.
 • Nedůkladné promíchání pojiva s kamínky. Na místech, kde je pojiva méně, se koberec začne vydrolovat.
 • Špatné vytírání pojiva z kyblíku, což má za následek jiný poměr složek. Používejte gumovou kuchyňskou stěrku.
 • Aplikace na nesoudržný podklad, koberec se zpravidla po zimě odlupuje i s částmi podkladu.

Videonávod:

Pokládka kamenného koberce na svislé plochy s dvousložkovým polyuretanovým pojivem

PDF:

Kamenný koberec na stěnu Polyuretan