PRO  NAŠE  MOZAIKOVÉ  OMÍTKY  POUŽÍVÁME  POUZE  PŘÍRODNÍ  NEBARVENÉ  MRAMOROVÉ  KAMENIVO

Mozaikové omítky větších zrnitostí (1 – 4 mm a 4 – 8 mm) naleznete v sekci MARMOWALL na hlavní stránce. Pokud  si nevyberete z naší široké nabídky vzorů, můžeme vám namíchat vzor na přání.

Mozaikové omítky lze aplikovat pouze na podklady izolované od vlhkosti!!)

Pro použití v interieru i exterieru.

Prodejní balení:

Hmotnost Složení Vydatnost v m2 Cena
35,8 kg 25 kg kameniva + 10,8 kg premixu 7 – 9  2.323 Kč
17,9 kg 12,5 kg kameniva + 5,4 kg premixu 3,5 – 4,5 1.307 Kč
7,16 kg 5 kg kameniva + 2,16 kg premixu 1,4 – 1,8 m2 871 Kč

Ceny jsou včetně DPH 21%.

logo_baca_beton

POD MOZAIKU JE VŽDY NUTNÉ APLIKOVAT BÁČA ADHEZNÍ MŮSTEK!!

CHARAKTERISTIKA

Po přidání kameniva do Premixu a důkladném promíchání pomaloběžným míchadlem získáte Mozaikovou omítkovinu, tenkovrstvou, voděodolnou, určenou pro venkovní i vnitřní použití. Je vyrobena na bázi silanizované verze styrenakrylátové disperze, plniv a speciálních aditiv. Vyznačuje se vynikající flexibilitou a nízkou povrchovou nasákavostí. Mozaiková omítkovina je určena k povrchové úpravě svislých stavebních konstrukcí, předem ošetřených Adhezním můstkem, izolovaných od vlhkosti.

Vyznačuje se vysokou odolností proti zašpinění a mechanickému namáhání. Mramorové kamínky jsou vzájemně spojeny silanizovanou styren-akrylátovou disperzí bělavého odstínu, která po vyschnutí zprůhlední. Minimální doba zasychání při teplotě 20 stupňů Celsia je 24 hodin u frakce 0,7 – 1,8 mm, u frakce 1 – 4 a 4 – 8 mm to může být i 14 – 21 dnů. Neaplikovat, pokud může teplota vzduchu do zaschnutí klesnout pod 10 stupňů Celsia, nebo na jaře a před zimou kdy je vlhkost vzduchu vysoká a hrozí nevysychání omítkoviny.

 

PODKLAD

  1. Podklad musí být suchý, soudržný, bez nečistot a vrstev s účinkem separace (prach, sprašující částice, mastnoty apod.), odizolovaný od spodní vlhkosti!!!.
  2. Před aplikací se důkladně promíchá stanovené množství premixu se stanoveným množstvím mramorových kamínků POMALUBĚŽNÝM míchadlem (max 200 otáček/min) – viz přiložený návod k použití.
  3. Obecně platí, že se do dostatečně velké míchací nádoby naleje nejprve premix a následně do něj se vsypou kameny.
  4. Podkladní plocha musí být před aplikací Mozaikové omítkoviny opatřena nátěrem BÁČA MARMOWALL ADHEZNÍ MŮSTEK, který díky svému složení zlepšuje zpracovatelnost mozaikové omítkoviny během aplikace a následně zlepšuje adhezi k podkladnímu materiálu.

 

APLIKACE

  1. Mozaiková omítkovina se aplikuje na zpenetrovaný podklad nerezovým hladítkem v tloušťce odpovídající zrnitosti omítkoviny.
  2. Aplikaci mozaikové omítkoviny provádějte v rozmezí teplot od 10 – 30 stupňů C.
  3. Pracovní plochu ochraňte před přímým slunečním osvětlením.
  4. Neaplikovat za silného větru, nebo hrozícího deště.
  5. Aplikovaná plocha nesmí do ztuhnutí zmoknout!!.
  6. Pracovní nářadí po aplikaci řádně omyjte vodou.

Spotřeba (se liší dle ceníku jednotlivých frakcí):

4 – 5 kg /1 m2 mozaikové omítkoviny dle síly vrstvy a členitosti podkladu

Frakce: 0,7 – 1,8 mm 

Používáme pouze přírodní mramorová a žulová zrna (žádné barvené kameny!!)

Skladování:

Premix, nebo již namíchaná omítkovina musí být uložena v dobře uzavřených obalech při teplotě 5 – 25 stupňů C, chráněna před přímým slunečním zářením a nadměrným teplem. Nesmí zmrznout!
Maximální doba skladovatelnosti je 12 měsíců od data výroby Premixu.
Je zakázáno přidávat jakýchkoli surovin do produktu, či míchané omítkoviny, nebo měnit poměr premixu a kameniva než je stanoveno dodavatelem!!

Bezpečnost práce:

  1. Při náhodném požití vypláchnout ústa a hrtan vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat neprodleně lékařskou pomoc.
  2. Při zasažení očí vymývat 10 – 15 minut vodou, vyhledat neprodleně lékařskou pomoc.
  3. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.
  4. Při práci nejezte, nekuřte, nepijte.

Nejčastější chyby při aplikaci, které jsou v rozporu s návodem k použití a které vedou ke znehodnocení omítky:

–  Aplikování příliš silné vrstvy, silnější než na 1 – 2 zrna. Toto vede k odpadení nebo prověšení omítky ze zdi v místě silnější aplikace. Může se stát i po delší době po aplikaci.

– Aplikace na neizolovaný podklad od vlhkosti – vede k úplnému nevyschnutí pojiva v omítce a výskytu bílých skvrn a fleků na omítce, případně její odpadnutí a vydrolení převážně při minusových teplotách

– Zmoknutí omítky před zprůhledněním a ztuhnutím – může pak být omítka s bílými skvrnami a nepevný, drolící se. Často se stává při aplikaci svislé plochy pod úroveň vodorovné plochy kdy při dešti stéká voda z vodorovné plochy na ještě nevyschlou svislou plochu.

– Aplikace v příliš chladném a vlhkém počasí a klesnutí teploty pod 10 stupňů Celsia před celkovým vytuhnutím a vyschnutím vody z pojiva – bílé fleky na omítce, pokud pak zmrzne ještě nevyschlá a bílá, je znehodnocena a drolí se.

– Všechny tyto chyby a nedodržení návodu vedou k tomu, že není jiné řešení, než omítku odstranit.

 

Naše nabídka mozaikových omítek

Název: Galia Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Giallo Mori  Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Damago  Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Bergamo Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Bianco carrara Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Botticino Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Brescia Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Colito Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Coto Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Giallo Siena Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Gino Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Marone Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Milano Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Modena Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Montorfano Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Moritz Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Moro Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Nero ebano Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Occhialino Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Radano Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Radino Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Reto Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Rito Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Roma Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Rosa baveno Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Rosa corallo Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Rosso verona  Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Sandino Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Sato Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Sicilia  Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Sopoto Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Toscano Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Vanto  Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Vector Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Vento Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Verde alpi  Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Vesuvo Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Viano Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Viper Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm

Název: Vulcano Zrnitost: 0,7 – 1,8 mm